KDY:

6. - 8. 9. 2013

Místo konání:

Zbraslav u Brna - areál MSKS

 

Ubytování: 

Veškeré informace o ubytovnání, rezervace a podobně viz ODKAZ

ZKO Ostrava Kunčice pořádá pod záštitou KCHK

 

MISTROVSTVÍ ČR KNÍRAČŮ 2013

A

SPECIÁLNÍ ZÁVOD KNÍRAČŮ

 

KATEGORIE

MR VE VÝKONU 

Podle Zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v ČR                         ZMP1, ZMP2, ZM

Podle Zkušebního řádu pro mezinárodní zkoušky pracovních psů         IPO1, IPO3

 

  SE ZÁPISEM ÚČASTI DO VÝKONNOSTNÍ KNÍŽKY

                                   ZMP1 - KNÍRAČ MALÝ- bez ohledu na věk již složené zkoušky,

ZMP2  - KNÍRAČ MALÝ- min. složená zkouška ZMP1 (podmínkou otevření této kategorie je účast min.  třech závodníků).

                                   ZM   -  KNÍRAČ STŘEDNÍ – bez ohledu na věk a již složené  zkoušky

                                  IPO1 JUNIOR – KNÍRAČ VELKÝ – psi, kteří v roce konání akce dovrší věku  3 let s max. složenou zkouškou  IPO1.                                                                                     Pro složení zkoušky musí mít  složenou zkoušku BH

                                  IPO3 – KNÍRAČ VELKÝ – psi se složenou zkouškou min.  IPO2, kteří musí mít složenou zkoušku BH                          

           

 

SPECIÁLNÍ ZÁVOD   

 pro všechny psy bez ohledu na již vykonané zkoušky a velikostní ráz

 bez zápisu účasti do výkonnostní knížky (kromě splněné zkoušky)     

             FPR1                           FPR2                            FPR3         

       

POSLUŠNOST UPr1  (se složenou zkouškou max. IPO1, )                                       

OBRANA SPr1 ( se složenou zkouškou max. IPO1, )

POSLUŠNOST UPr3  ( bez ohledu na věk a již vykonané zkoušky,pro zapsání zkoušky musí být složená zkouška UPr2 + BH)                                     

OBRANA SPr3           (bez ohledu na věk a již vykonané zkoušky,pro zapsání zkoušky musí být složená zkouška SPr2 + BH)

 

 Důležité upozornění :  Pro splnění a  zapsání zkoušky do výkonnostní knížky musí být splněná zkouška BH

Ve speciálním závodě  se může 1 psovod s 1 psem zúčastnit max.2 kategorií- např. FPR1 a POSLUŠNOST UPr3, FPR3 a POSLUŠNOST UPr1 apod.

 

Organizátor akce si vymezuje možnost v případě účasti velkého množství psů, po uzávěrce, po dohodě s majitelem,  psa přihlásit jen do jedné kategorie v celém rozmezí závodu MR kníračů.


 

 

Pořadí soutěží bude vyhlášeno pro každou kategorii zvlášť, titul „ MISTR REPUBLIKY“ bude zadán při splnění min. limitu pro splnění zkoušky (70 bodů v každém oddílu)

 

 Při rovnost bodů  v mistrovské kategorii rozhoduje            1 obrana (speciální cviky )

                                                                                    2 poslušnost

                                                                                    3 los

Při rovnosti bodů ve speciálním závodu rozhoduje  los.        

S průběžnými výsledky budou účastníci seznamováni prostřednictvím výsledkové tabule.

 

Akce je určena pouze pro psovody – členy KCHK ČR. Své členství prokáží při prezenci

předložením  členského průkazu KCHK. Zahraniční účastníci musí být členy ISPU .

Závod je ve všech kategoriích vypsán pouze pro psy s průkazem původu.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY

Očkovací průkaz psa předloží psovod při veterinární přejímce – očkování proti vzteklině, psince a parvoviroze nesmí být starší 1 roku a mladší 1 měsíce.

Háravé feny se smí akce zúčastnit, musí být psovodem včas nahlášeny. Po příjezdu do místa konání se mohou pohybovat pouze v určených prostorech. Na stopu budou  ve skupině nastupovat odděleně,  na poslušnost a obranu  nastoupí jako poslední (před nástupem jim bude umožněn trénink).

Ze soutěže jsou vyloučeny feny v 2. polovině březosti, feny kojící a dále jedinci nemocní.

ZÁKAZ ÚČASTI PSŮ  S KUPÍROVANÝMA UŠIMA!!!Kynologická akce v souladu s ustanovením Zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,ve znění pozdějších předpisů. Po dobu konání akce je pořadatel povinen dodržovat podmínky Řádu ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů,prováděných podle zkušebníchřádů uznaných FCI a schváleného UKOZem dne 31. 5. 2006 pod č.j. 8476/2006-1120.

ČTEČKU PRO KONTROLU PSŮ OZNAČENÝCH POUZE ČIPEM ZAJISTÍ PRO PŘEJÍMKU POŘADATEL.

POŘADATEL nezodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za úhyn či ztrátu psa.

PSOVOD   - odpovídá za škody, které způsobí on nebo jeho pes

                 - v průběhu akce vystupuje na vlastní nebezpečí

                 - je povinen řídit se pokyny pořadatelů a ustanoveními propozic.

- je povinen  zúčastnit se prezence a veterinární přejímky

                 - je povinen zúčastnit se slavnostního zahájení a losování startovních čísel

Psovod u prezence a veterinární přejímky předloží následující doklady

  • průkaz člena KCHK ČR  (ISPU)
  • očkovací průkaz psa
  • průkaz původu psa
  • výkonnostní knížka
  • ústřižek složenky jako doklad o zaplacení startovného   
                                                                                                                                                                        

Během akce je povolen vstup na cvičební plochu pouze psům , kteří prošli prezencí a veterinární kontrolou.

V průběhu soutěží nesmí na cvičební plochu vstupovat jiný pes než pes soutěžící.

Nedodržení ustanovení  propozic je důvodem k diskvalifikaci závodníka, který ustanovení porušil.

 

PROTEST lze podat pouze z formálních důvodů písemně řediteli závodu ihned po zjištění závady nejpozději do ukončení disciplíny. Je třeba složit jistinu 300 Kč, která propadá ve prospěch pořadatele, je-li protest uznán neoprávněným.

Protest lze podat pouze  ve věcech  týkajících se porušení propozic. Protest nelze podat proti bodovému hodnocení.

 

PROGRAM

Pátek   6.9.            14 : 00 - 21 : 00  trénink

                             18 : 00 - 21 : 00  prezentace

Sobota  7.9.             6 : 00  -  7 : 00 trénink

       6 : 30  -  7 : 00 prezentace

                               7 : 00  -  7 : 15 zkušební pes

                               7 : 30  -  8 : 15 zahájení, losování

                               8 : 30     zahájení posuzování

Neděle  8.9.             8.00  zahájení posuzování

                             15.00 vyhlášení výsledků

Prezentace – Při prezenci psovod nahlásí jestli bude chtít zapsat zkoušku. Při účasti ve více kategorií se může zapsat jen jedna kategorie jako zkouška. Účastník obdrží časový harmonogram, u kterého si pořadatel vyhrazuje právo provádět změny na základě okolností, které vzniknou v průběhu akce. O časových změnách budou účastníci včas informování.

 

 

STARTOVNÉ

MR                           ZMP1, ZM,IPO1        500,- Kč

                                IPO3 , ZMP2            500,- Kč

SPECIÁL                                                 300,- Kč za každý oddíl

 

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK          18.8. 2013

PŘIHLÁŠKY :                           Pavla Zůbková                                        pavla.zubkova@seznam.cz 

                                               Bartošovice 275                                   Tel. číslo: 732 956 743

                                               742 54 Bartošovice

 

                                

 

STARTOVNÉ : Platbu můžete zaslat na účet 234560801/0300– do zprávy pro příjemce napište jméno psa

 

Přihláška bude

UBYTOVÁNÍ     Veškeré informace o ubytovnání, rezervace a podobně https://www.msks.cz/page/2612.akce-arealu-zbraslav/

 

VČAS SI ZAJISTĚTE UBYTOVÁNÍ.

 

MOŽNOST STRAVOVÁNÍ   restaurace v areálu

 

PARKOVÁNÍ    umožněno přímo ve sportovním areálu .